One Stop Service Sekedar Slogan

Meskipun ada sekitar 34 item perizinan yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP?